Longhorn PHP 2019 Schedule

SWFShape::drawCurve

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFShape::drawCurveDraws a curve (relative)

Descrierea

SWFShape::drawCurve ( float $controldx , float $controldy , float $anchordx , float $anchordy [, float $targetdx ], float $targetdy ) : int
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swfshape::drawcurve() draws a quadratic curve (using the current line style,set by swfshape::setline()) from the current pen position to the relative position (anchorx,anchory) using relative control point (controlx,controly). That is, head towards the control point, then smoothly turn to the anchor point.

With 6 parameters, it draws a cubic bezier to point (x+targetdx, x+targetdy) with control points (x+controldx, y+controldy) and (x+anchordx, y+anchordy).

A se vedea și

  • SWFShape::drawCurve()

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top