Longhorn PHP 2019 Schedule

SWFShape::drawGlyph

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFShape::drawGlyphDraws the first character in the given string into the shape using the glyph definition from the given font

Descrierea

SWFShape::drawGlyph ( SWFFont $font , string $character [, int $size ] ) : void
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top