Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

SWFSprite::setFrames

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFSprite::setFramesSets the total number of frames in the animation

Descrierea

void SWFSprite::setFrames ( int $number )
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swfsprite::setframes() sets the total number of frames in the animation to numberofframes.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top