Longhorn PHP 2019 Schedule

SWFSprite::setFrames

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFSprite::setFramesSets the total number of frames in the animation

Descrierea

SWFSprite::setFrames ( int $number ) : void
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swfsprite::setframes() sets the total number of frames in the animation to numberofframes.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top