php[tek] 2018 : Call for Speakers

SWFText::addUTF8String

(PHP 5 <= 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFText::addUTF8StringWrites the given text into this SWFText object at the current pen position, using the current font, height, spacing, and color

Descrierea

void SWFText::addUTF8String ( string $text )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top