PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

SWFText::getWidth

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFText::getWidthComputes string's width

Descrierea

float SWFText::getWidth ( string $string )
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

Returns the rendered width of the string at the text object's current font, scale, and spacing settings.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top