Longhorn PHP 2019 Schedule

SWFText::setHeight

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFText::setHeightSets the current font height

Descrierea

SWFText::setHeight ( float $height ) : void
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swftext::setheight() sets the current font height to height. Default is 240.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-3
o dot marce at free dot fr
13 years ago
SWFText->setHeight seems to take a pixel value, not a twips  value (20 twips per pixel)
To Top