SWFTextField::setBounds

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setBoundsSets the text field width and height

Descrierea

SWFTextField::setBounds ( float $width , float $height ) : void
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swftextfield::setbounds() sets the text field width to width and height to height. If you don't set the bounds yourself, Ming makes a poor guess at what the bounds are.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top