ScotlandPHP 2019

SWFTextField::setColor

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setColorSets the color of the text field

Descrierea

SWFTextField::setColor ( int $red , int $green , int $blue [, int $a = 255 ] ) : void
Avertizare

Această funcție este EXPERIMENTALĂ. Comportamentul acestei funcții, denumirea sa și orice alte aspecte documentate în privința acestei funcții pot să fie modificate fără preaviz într-o versiune viitoare a PHP. Utilizați această funcție la propriul risc.

swftextfield::setcolor() sets the color of the text field. Default is fully opaque black. Color is represented using RGB system.

Parametri

These parameters are integers between 0 and 255 or hexadecimals between 0x00 and 0xFF:

red

Value of red component

green

Value of green component

blue

Value of blue component

a

Value of alpha component

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top