php[world] 2018 - Call for Speakers

SWFTextField::setPadding

(PHP 5 < 5.3.0, PECL ming SVN)

SWFTextField::setPaddingSets the padding of this textfield

Descrierea

void SWFTextField::setPadding ( float $padding )
Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Valorile întoarse

Nu este întoarsă nici o valoare.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top