Last 5.3 release ever available: PHP 5.3.29 - 5.3 now EOL

Constante predefinite

În cazul când extensia a fost compilată în PHP sau încărcată în mod dinamic la rulare, jetoanele enumerate în Lista semnelor interpretorului sunt definite ca constante.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top