Longhorn PHP 2019 Schedule

Transliterator::create

transliterator_create

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::create -- transliterator_createCreate a transliterator

Descrierea

Stil obiect-orientat

public static Transliterator::create ( string $id [, int $direction ] ) : Transliterator

Stil procedural

transliterator_create ( string $id [, int $direction ] ) : Transliterator

Opens a Transliterator by id.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

id

The id.

direction

The direction, defaults to >Transliterator::FORWARD. May also be set to Transliterator::REVERSE.

Valorile întoarse

Returns a Transliterator object on success, or NULL on failure.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top