SunshinePHP 2019

Transliterator::createInverse

transliterator_create_inverse

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::createInverse -- transliterator_create_inverseCreate an inverse transliterator

Descrierea

Stil obiect-orientat

public Transliterator Transliterator::createInverse ( void )

Stil procedural

Transliterator transliterator_create_inverse ( void )

Opens the inverse transliterator.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

Returns a Transliterator object on success, or NULL on failure

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top