ScotlandPHP 2019

Transliterator::getErrorMessage

transliterator_get_error_message

(PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PECL intl >= 2.0.0)

Transliterator::getErrorMessage -- transliterator_get_error_messageGet last error message

Descrierea

Stil obiect-orientat

public Transliterator::getErrorMessage ( void ) : string

Stil procedural

transliterator_get_error_message ( void ) : string

Gets the last error message for this transliterator.

Avertizare

Această funcție nu este documentată în prezent; este disponibilă numai lista sa de argumente.

Parametri

Această funcție nu are parametri.

Valorile întoarse

The error message on success, or FALSE if none exists, or on failure.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top