XMLReader::next

(PHP 5 >= 5.1.0)

XMLReader::nextMove cursor to next node skipping all subtrees

Descrierea

public bool XMLReader::next ([ string $localname ] )

Positions cursor on the next node skipping all subtrees.

Parametri

localname

The name of the next node to move to.

Valorile întoarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eșecului.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top