PHP 7.1.0 Release Candidate 4 Released

Configurația la rulare

Comportamentul acestor funcții este afectat de parametrii stabiliți în php.ini.

YAZ configuration options
Denumire Valoare implicită Poate fi modificată Jurnal al modificărilor
yaz.max_links "100" PHP_INI_ALL Available since PHP 4.3.0. Removed in PHP 5.0.0.
yaz.log_file NULL PHP_INI_ALL Available since PHP 4.3.0. Removed in PHP 5.0.0.
Pentru mai multe detalii și definiții ale modurilor PHP_INI_* accesați Where a configuration setting may be set.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top