PHP 7.1.18 Released

Instalarea

Informație despre instalarea acestei extensii PECL poate fi găsită în capitolul manualului, întitulat Instalarea extensiilor PECL. Informații adiționale, cum ar fi lansări noi, descărcări, fișiere-sursă, informații despre persoana care întreține extensia și istoria schimbărilor poate fi localizată aici: » http://pecl.php.net/package/yaz

O bibliotecă DLL pentru această extensie PECL nu este disponibilă în prezent. Accesați de asemenea și secțiunea compilarea în Windows.

Notă: Information specific to Windows users

php_yaz.dll depends on yaz.dll. The yaz.dll is part of the Win32 ZIP from the PHP site. It is also part of the Windows YAZ install available from the » YAZ WIN32 area.

On windows, don't forget to add the PHP directory to the PATH, so that the yaz.dll file can be found by the system.

Avertizare

Extensiile IMAP, recode, YAZ și Cyrus nu pot fi utilizate împreună, deoarece ele utilizează aceleași simboluri interne. Notă: Yaz 2.0 și ulterior nu manifestă această problemă

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top