PHP 7.1.20 Released

Увод

Свака ПХП скрипта је састављена из низа исказа̂. Исказ може бити додела, позив функције, петља, условни исказ или чак исказ који не ради ништа (празан исказ). Искази се обично завршавају тачка-зарезом. Додатно, искази се могу прикупити у исказ-скупину тако што ће се скупина исказа затворити у витичасте заграде. Исказ-скупина је сама по себи такође и исказ. Различите врсте исказа су описане у овом поглављу.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top