Öntanımlı Sabitler

Buradaki sabitler bu eklenti için tanımlanmış olup, sadece eklentinin PHP içinde derlenmiş olması veya çalışma anında devingen olarak yüklenmesi halinde kullanılabilir.

BBCODE_TYPE_NOARG (integer)
Bu BBCode etiketi herhangi bir değiştirge almaz.
BBCODE_TYPE_SINGLE (integer)
Bu BBCode etiketine ait kapanış etiketi yoktur.
BBCODE_TYPE_ARG (integer)
Bu BBCode etiketi bir değiştireye ihtiyaç duyar.
BBCODE_TYPE_OPTARG (integer)
Bu BBCode etiketi seçimlik bir değiştirge alabilir.
BBCODE_TYPE_ROOT (integer)
Bu BBCode etiketi özel kök etiketidir (yuvalama seviyesi 0).
BBCODE_FLAGS_ARG_PARSING (integer)
Bu BBCode etiketi için alt-çözümleyici değiştirge gereklidir (değiştirge BBCode eklentisi tarafından ayrıca çözümlenir). 0.10.2 sürümünden beri başka bir çözümleyici, değiştirge çözümleyicisi olarak kullanılabilir.
BBCODE_FLAGS_CDATA_NOT_ALLOWED (integer)
Bu BBCode etiketi içerik kabul etmez (otomatik olarak boşaltır).
BBCODE_FLAGS_SMILEYS_ON (integer) - sürüm 0.10.2'den beri
Bu BBCode etiketi gülen suratlar kabul eder.
BBCODE_FLAGS_SMILEYS_OFF (integer) - sürüm 0.10.2'den beri
Bu BBCode etiketi gülen suratlar kabul etmez.
BBCODE_FLAGS_ONE_OPEN_PER_LEVEL (integer) - sürüm 0.10.2'den beri
Bu BBCode etiketi, eğer aynı yuvalama seviyesinde benzer tipte bir etiket bulursa kendiliğinden kapatır.
BBCODE_FLAGS_REMOVE_IF_EMPTY (integer) - 0.10.2'den beri
Bu BBCode etiketi eğer içerik boşsa kendiliğinden çıkartır, daha hafif HTML üretimi sağlar.
BBCODE_FLAGS_DENY_REOPEN_CHILD (integer) - 0.10.3'den beri
Bu BBCode etiketi, otomatik kapatılırken, kapatılmamış çocuk etiketlerin yeniden açılmasına izin vermez.
BBCODE_ARG_DOUBLE_QUOTE (integer) - 0.10.2'den beri
HTML değiştirgelerinde çift tırnak (") kullanılmasını sağlayan bir çözümleyici seçeneğidir.
BBCODE_ARG_SINGLE_QUOTE (integer) - 0.10.2'den beri
HTML değiştirgelerinde tek tırnak (') kullanılmasını sağlayan bir çözümleyici seçeneğidir.
BBCODE_ARG_HTML_QUOTE (integer) - 0.10.2'den beri
Bu çözümleyici seçeneği, değiştirgelerde çift tırnakların HTML sürümünün (") kullanılmasını sağlar.
BBCODE_ARG_QUOTE_ESCAPING (integer) - 1.0.2'den beri
Bu çözümleyici seçeneği, değiştirge tırnaklarının kaçılmış durumda kalmasına izin verir. Bu \ ile kaçılabilen herhangi bir tırnak karakterinin veya ters bölü karakterinin kendisinin değiştirge ayracı olmasını önler. Eğer kaçılamaz bir karakter önünde bulunursa atılacaktır. Öntanımlı olarak kaçış kullanılmaz.
BBCODE_AUTO_CORRECT (integer) - 0.10.2'den beri
Bu çözümleyici seçeneği hatalara karşı çözümleyicinin davranışını düzenler. Açılmış etiketleri açıldığı sırada kapatır ve bir kapanış etiketi ile karşılaştığı zaman, eğer açılış etiketi varsa geçerli olarak alınır.
BBCODE_CORRECT_REOPEN_TAGS (integer) - 0.10.2'den beri
Bu çözümleyici seçeneği hatalara karşı çözümleyicinin davranışını düzenler. Kapanış etiketleri düzgün sırasında değilse açılış etiketlerini yeniden açar.
BBCODE_DISABLE_TREE_BUILD (integer) - 0.10.2'den beri
BBCode çözümlemeyi iptal eden bir çözümleyici seçeneğidir, sadece "gülen suratlar" değiştirmesi yapılacaksa yararlıdır.
BBCODE_DEFAULT_SMILEYS_ON (integer) - 0.10.2'den beri
Etiket seviyesinde bir işaret verilmediyse gülen suratlar değiştirgesini ektin(ON) duruma getiren çözümleyici seçeneğidir.
BBCODE_DEFAULT_SMILEYS_OFF (integer) - 0.10.2'den beri
Etiket seviyesinde bir işaret verilmediyse gülen suratlar değiştirgesini etkisiz (OFF) duruma getiren çözümleyici seçeneğidir.
BBCODE_FORCE_SMILEYS_OFF (integer) - 0.10.2'den beri
Gülen suratlar çözümlemesini tamamen etkisiz duruma getiren çözümleyici seçeneğidir.
BBCODE_SMILEYS_CASE_INSENSITIVE (integer) - 0.10.3'den beri
Gülen suratların bulunabilmesi için basit ikilik arama yerine büyüklük duyarsız arama kullanılır.
BBCODE_SET_FLAGS_SET (integer) - 0.10.2'den beri
Çözümleyici üzerinde bütün seçenek düzenlemelerinin yapılmasına (SET) izin verir.
BBCODE_SET_FLAGS_ADD (integer) - 0.10.2'den beri
Çözümleyici üzerinde bir seçenek değerini etkin (ON) duruma getirir.
BBCODE_SET_FLAGS_REMOVE (integer) - 0.10.2'den beri
Çözümleyici üzerinde bir seçenek değerini etkisiz (OFF) duruma getirir.
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top