International PHP Conference 2019 - Spring Edition

The CairoExtend class

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Giriş

Sınıf Sözdizimi

CairoExtend {
/* Sabitler */
const integer NONE = 0 ;
const integer REPEAT = 1 ;
const integer REFLECT = 2 ;
const integer PAD = 3 ;
}

Öntanımlı Sabitler

CairoExtend::NONE

Description here...

CairoExtend::REPEAT

Description here...

CairoExtend::REFLECT

Description here...

CairoExtend::PAD

Description here...

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top