The CairoFontSlant class

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Giriş

Specifies variants of a font face based on their slant.

Sınıf Sözdizimi

CairoFontSlant {
/* Sabitler */
const integer NORMAL = 0 ;
const integer ITALIC = 1 ;
const integer OBLIQUE = 2 ;
}

Öntanımlı Sabitler

CairoFontSlant::NORMAL

Upright font style

CairoFontSlant::ITALIC

Italic font style

CairoFontSlant::OBLIQUE

Oblique font style

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top