International PHP Conference 2019 - Spring Edition

The CairoSubpixelOrder class

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Giriş

Sınıf Sözdizimi

CairoSubpixelOrder {
/* Sabitler */
const integer ORDER_DEFAULT = 0 ;
const integer ORDER_RGB = 1 ;
const integer ORDER_BGR = 2 ;
const integer ORDER_VRGB = 3 ;
const integer ORDER_VBGR = 4 ;
}

Öntanımlı Sabitler

CairoSubpixelOrder::ORDER_DEFAULT

Description here...

CairoSubpixelOrder::ORDER_RGB

Description here...

CairoSubpixelOrder::ORDER_BGR

Description here...

CairoSubpixelOrder::ORDER_VRGB

Description here...

CairoSubpixelOrder::ORDER_VBGR

Description here...

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top