SunshinePHP 2019

The CairoSurfaceType class

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Giriş

Sınıf Sözdizimi

CairoSurfaceType {
/* Sabitler */
const integer IMAGE = 0 ;
const integer PDF = 1 ;
const integer PS = 2 ;
const integer XLIB = 3 ;
const integer XCB = 4 ;
const integer GLITZ = 5 ;
const integer QUARTZ = 6 ;
const integer WIN32 = 7 ;
const integer BEOS = 8 ;
const integer DIRECTFB = 9 ;
const integer SVG = 10 ;
const integer OS2 = 11 ;
const integer WIN32_PRINTING = 12 ;
const integer QUARTZ_IMAGE = 13 ;
}

Öntanımlı Sabitler

CairoSurfaceType::IMAGE

Description here...

CairoSurfaceType::PDF

Description here...

CairoSurfaceType::PS

Description here...

CairoSurfaceType::XLIB

Description here...

CairoSurfaceType::XCB

Description here...

CairoSurfaceType::GLITZ

Description here...

CairoSurfaceType::QUARTZ

Description here...

CairoSurfaceType::WIN32

Description here...

CairoSurfaceType::BEOS

Description here...

CairoSurfaceType::DIRECTFB

Description here...

CairoSurfaceType::SVG

Description here...

CairoSurfaceType::OS2

Description here...

CairoSurfaceType::WIN32_PRINTING

Description here...

CairoSurfaceType::QUARTZ_IMAGE

Description here...

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top