PHP 7.1.24 Released

The CairoSvgVersion class

(Bir sürüm bilgisi bulunamadı; sadece SVN'de olabilir.)

Giriş

Sınıf Sözdizimi

CairoSvgVersion {
/* Sabitler */
const integer VERSION_1_1 = 0 ;
const integer VERSION_1_2 = 1 ;
}

Öntanımlı Sabitler

CairoSvgVersion::VERSION_1_1

Description here...

CairoSvgVersion::VERSION_1_2

Description here...

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top