PHP 5.6.38 Released

classkit_method_rename

(PECL classkit >= 0.1)

classkit_method_renameVerilen yöntemin ismini devingen olarak değiştirir

Açıklama

bool classkit_method_rename ( string $sinifadi , string $yontemadi , string $yeniisim )

Bilginize: Bu işlev çalışmakta olan yöntemi değiştirmekte kullanılamaz.

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Değiştirgeler

sinifadi

Yeniden isimlendirilecek yöntemin sınıf adı

yontemadi

Yeniden isimlendirilecek yöntemin adı

yeniisim

Yöntemin yeni ismi

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Örnekler

Örnek 1 classkit_method_rename() örneği

<?php
class Example {
    function 
foo() {
        return 
"foo!\n";
    }
}

// 'foo' yöntemini 'bar' olarak isimlendir
classkit_method_rename(
    
'Example',
    
'foo',
    
'bar'
);

// yöntem çıktısı
echo Example::bar();
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

foo!

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top