PHP 5.5.16 is released

com_get

(PHP 4)

com_getCOM bileşenin özellik değerini alır [terk edilmiştir]

Açıklama

Kullanımı bırakılmıştır, yerine nesneye yönelik sözdizimini kullanın.

Örnek 1 Nesneye yönelik sözdizimi

<?php
// aşağıdaki şekilde çalışın
$var $obj->property;
// bunun yerine
$var com_get($obj'property');
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev PHP 5'te yoktur. Yöntemleri çağırmak ve özelliklere erişmek için bu işlevin yerine normal ve daha doğal olan nesne yönelimli söz dizimini kullanmalısınız.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top