PHP 5.6.0 released

com_load

(PHP 4)

com_loadCOM bileşenine yeni bir gönderim tanımlar [terk edilmiştir]

Açıklama

Nesneye yönelik tarzı sözdizimini kullanın, bu işlevin kullanılması bırakılmıştır.

Örnek 1 Örnek

<?php
// bunun yerine
$obj com_load($module);
// bu şekilde
$obj = new COM($module);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev PHP 5'te yoktur. Yöntemleri çağırmak ve özelliklere erişmek için bu işlevin yerine normal ve daha doğal olan nesne yönelimli söz dizimini kullanmalısınız.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top