PHP 5.6.0 released

com_propget

(PHP 4)

com_propgetTakma Adı: com_get()

Açıklama

Bu işlev şu işlevin takma adıdır: com_get().

Bilginize: Bu işlev PHP 5'te yoktur. Yöntemleri çağırmak ve özelliklere erişmek için bu işlevin yerine normal ve daha doğal olan nesne yönelimli söz dizimini kullanmalısınız.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top