PHP 5.5.16 is released

com_set

(PHP 4)

com_setBileşenin özelliğine bir değer atar

Açıklama

Kullanımı bırakılmıştır, bunun yerine nesne yönelimli (NY) söz dizimini kullanın.

Örnek 1 NY sözdizimi

<?php
// şeklinde yazın
$obj->property $value;
// bunun yerine:
com_set($obj'property'$value);
?>

Notlar

Bilginize: Bu işlev PHP 5'te yoktur. Yöntemleri çağırmak ve özelliklere erişmek için bu işlevin yerine normal ve daha doğal olan nesne yönelimli söz dizimini kullanmalısınız.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
dan at kuykendall dot org
12 years ago
This should also work using the newer OOP style that is still undocumented.

<?php
$obj
= new COM('Some.app');
$obj->somevar = 'somevalue';
?>
To Top