PHP 7.1.20 Released

cyrus_unbind

(PHP 4 >= 4.1.0, PECL cyrus 1.0)

cyrus_unbindUnbind ...

Açıklama

bool cyrus_unbind ( resource $connection , string $trigger_name )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

connection

The connection handle.

trigger_name

The trigger name.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top