ScotlandPHP 2019

Imagick::pingImageBlob

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::pingImageBlobTemel resim özniteliklerini bir dizgeden okur

Açıklama

Imagick::pingImageBlob ( string $resim ) : bool

Bu yöntem, resmin tamamını belleğe aktarmadan resmin boyutlarının ve biçeminin sorgulanmasını sağlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

resim

Resim verisini içeren ikil dizge.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::pingImageBlob() örneği

<?php
/* resmin içeriğini bir dizgeye okuyalım */
$image file_get_contents("test.jpg");

/* Yeni bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick();

/* Dizgeyi nesneye aktaralım */
$im->pingImageBlob($image);

/* Resmin genişlik ve yüksekliğini basalım */
echo $im->getImageWidth() . 'x' $im->getImageHeight();
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top