PHPerKaigi 2019

Imagick::pingImageFile

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::pingImageFileTemel resim özniteliklerini bir akımdan okur

Açıklama

Imagick::pingImageFile ( resource $dt [, string $dosya ] ) : bool

Bu yöntem, resmin tamamını belleğe aktarmadan resmin boyutlarının ve biçeminin sorgulanmasını sağlar. Bu yöntem, derleme sırasında ImageMagick kütüphanesinin 6.2.9 veya sonraki bir sürümü kuruluysa kullanılabilir.

Değiştirgeler

filehandle

Resim için açık bir dosya tanıtıcısı.

dosya

Seçimlik olarak resmin dosya ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Örnekler

Örnek 1 - Imagick::pingImageFile() örneği

Uzaktaki bir dosyayı açalım

<?php
/* Uzak dosyaya fopen */
$dt fopen("http://example.com/test.jpg");

/* Yeni bir imagick nesnesi oluşturalım */
$im = new Imagick();

/* Dosya tanıtıcısını nesneye aktaralım */
$im->pingImageFile($dt);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top