Imagick::readImageBlob

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::readImageBlobResmi ikil bir dizgeden okur

Açıklama

Imagick::readImageBlob ( string $dizge [, string $dosya ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resmi belirtilen ikil dizgeden okur.

Değiştirgeler

dizge

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir ImagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top