PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Imagick::spliceImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::spliceImageBir resme bir rengi bütün halinde bindirerek birleştirir

Açıklama

bool Imagick::spliceImage ( int $genişlik , int $yükseklik , int $x , int $y )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Bir resme bir rengi bütün halinde bindirerek birleştirir.

Değiştirgeler

genişlik

yükseklik

x

y

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top