Longhorn PHP 2019 Schedule

Imagick::thresholdImage

(PECL imagick 2.0.0)

Imagick::thresholdImageBazı pikselleri bir eşiğe göre değiştir

Açıklama

Imagick::thresholdImage ( float $eşik [, int $kanal = Imagick::CHANNEL_ALL ] ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Her pikselin yoğunluğunu belli bir eşikle karşılaştırarak bazı pikselleri değiştirir. Sonuçta iki renkli yüksek zıtlığa sahip bir resim elde edilir.

Değiştirgeler

eşik

kanal

Normalde kanal türü sabitlerinden biri, ancak bitsel işleçler kullanılarak birden fazla kanal belirtilebilir. Imagick::CHANNEL_ALL öntanımlıdır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top