PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::bezier

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::bezierBir Bezier eğrisi çizer

Açıklama

bool ImagickDraw::bezier ( array $noktalar )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Resim üzerine noktaları verilen Bezier eğrisini çizer.

Değiştirgeler

noktalar

Çok boyutlu bir dizi; örnek: array( array( 'x' => 1, 'y' => 2 ), array( 'x' => 3, 'y' => 4 ) )

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top