PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getClipPath

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getClipPathGeçerli yalıtım maskesi kimliğini döndürür

Açıklama

string ImagickDraw::getClipPath ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Geçerli yalıtım maskesi kimliğini döndürür.

Dönen Değerler

Bir yalıtım maskesi yoksa FALSE aksi takdirde geçerli yalıtım maskesi kimliğini bir dizge olarak döndürür.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top