ImagickDraw::getClipUnits

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getClipUnitsYalıtım maskesi birimlerinin yorumunu döndürür

Açıklama

ImagickDraw::getClipUnits ( void ) : int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Yalıtım maskesi birimlerinin yorumunu döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda bir tamsayı döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top