PHP 7.0.33 Released

ImagickDraw::getTextAlignment

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextAlignmentMetin hizalamasını döndürür

Açıklama

int ImagickDraw::getTextAlignment ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metne uygulanan hizalama türünü döndürür.

Dönen Değerler

Hiçbir hizalama yoksa 0, aksi takdirde hizalama sabitlerinden biri döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top