PHPerKaigi 2019

ImagickDraw::getTextAlignment

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextAlignmentMetin hizalamasını döndürür

Açıklama

ImagickDraw::getTextAlignment ( void ) : int
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metne uygulanan hizalama türünü döndürür.

Dönen Değerler

Hiçbir hizalama yoksa 0, aksi takdirde hizalama sabitlerinden biri döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top