PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

ImagickDraw::getTextUnderColor

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::getTextUnderColorMetin artalanındaki rengi döndürür

Açıklama

ImagickPixel ImagickDraw::getTextUnderColor ( void )
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin çerçevesi artalanının rengini döndürür.

Dönen Değerler

Rengi ifade eden bir ImagickPixel nesnesi döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top