Mid-Atlantic Developer Conference

ImagickDraw::render

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::renderEvvelce verilmiş tüm çizim komutlarını resme uygular

Açıklama

ImagickDraw::render ( void ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Evvelce verilmiş tüm çizim komutlarını resme uygular.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top