ImagickDraw::setFillAlpha

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setFillAlphaDolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak şeffaflığı belirler

Açıklama

ImagickDraw::setFillAlpha ( float $şeffaflık ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dolgu dokusu veya dolgu rengi için kullanılacak şeffaflığı belirler. Tam şeffaflık 1.0'dır.

Değiştirgeler

şeffaflık

Dolgunun ışık geçirgenliği.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top