ScotlandPHP 2019

ImagickDraw::setTextAlignment

(PECL imagick 2.0.0)

ImagickDraw::setTextAlignmentMetni hizalar

Açıklama

ImagickDraw::setTextAlignment ( int $hizalama ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Metin çizilirken metne uygulanacak hizalama türünü tanımlar.

Değiştirgeler

hizalama

Hizalama sabitlerinden biri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top