m_verifysslcert

(PHP 4 >= 4.3.9, PHP 5 < 5.1.0, PECL mcve >= 1.0.0)

m_verifysslcertSet whether or not to verify the server ssl certificate

Açıklama

m_verifysslcert ( resource $conn , int $tf ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

bağlantı

m_initengine() işlevinden dönen MCVE_CONN verisi.

tf

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top