mcrypt_ecb

(PHP 4, PHP 5)

mcrypt_ecbÖnerilmiyor: Veriyi ECB kipinde şifreler/çözer

Açıklama

string mcrypt_ecb ( int $şifre , string $tuz , string $veri , int $kip )
string mcrypt_ecb ( string $şifre , string $tuz , string $veri , int $kip [, string $iv ] )

İlk sözdizimi libmcrypt 2.2.x için, ikincisi ise libmcrypt 2.4.x ve üstü içindir. kip olarak MCRYPT_ENCRYPT veya MCRYPT_DECRYPT belirtilebilir.

Bu işlev artık kullanılmamalıdır. Yerine kullanılacak işlevler için mcrypt_generic() ve mdecrypt_generic() işlevine bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top