ncurses_mvwaddstr

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5 < 5.3.0, PECL ncurses >= 1.0.0)

ncurses_mvwaddstrAdd string at new position in window

Açıklama

int ncurses_mvwaddstr ( resource $window , int $y , int $x , string $text )
Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu riski göze alamayacaksanız bu işlevi kullanmayın.

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

window

y

x

text

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top