sodium_unpad

(PHP 7 >= 7.2.0)

sodium_unpadDescription

Açıklama

ReturnType sodium_unpad ( string $string , string $length )

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Değiştirgeler

string

length

Dönen Değerler

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top