XMLWriter::startDTDAttlist

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::startDTDAttlistBir DTD öznitelik listesi bildirimini başlatır

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

bool startDTDAttlist ( string $isim )

Yordamsal kullanım

bool xmlwriter_start_dtd_attlist ( resource $xmlwriter , string $isim )

Bir DTD öznitelik listesi bildirimini başlatır.

Değiştirgeler

xmlwriter

Sadece yordamsal kullanım için. xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() çağrılarıyla elde edilen, üzerinde işlem yapılacak XMLWriter özkaynağı.

isim

Öznitelik listesinin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top