Longhorn PHP 2019 CFP is open!

XMLWriter::writeElementNS

(PHP 5 >= 5.1.2, PHP 7, PECL xmlwriter >= 0.1.0)

XMLWriter::writeElementNSİsim alanlı elemanı içeriğiyle birlikte yazar

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

bool writeElementNS ( string $önek , string $eleman , string $uri [, string $içerik ] )

Yordamsal kullanım

bool xmlwriter_write_element_ns ( resource $xmlwriter , string $önek , string $eleman , string $uri [, string $içerik ] )

İsim alanlı elemanı içeriğiyle birlikte yazar.

Değiştirgeler

xmlwriter

Sadece yordamsal kullanım için. xmlwriter_open_uri() veya xmlwriter_open_memory() çağrılarıyla elde edilen, üzerinde işlem yapılacak XMLWriter özkaynağı.

önek

İsim alanı öneki.

eleman

Elemanın ismi.

uri

İsim alanını betimleyen adres.

içerik

Elemanın içeriği.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
PHP 5.2.3 içerik değiştirgesi isteğe bağlı oldu.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top