PHP 5.6.0 released

xslt_errno

(PHP 4 >= 4.0.3)

xslt_errnoBir hata numarası döndürür

Açıklama

int xslt_errno ( resource $işlemci )

işlemci ile belirtilen XSLT işlemcide oluşan son hatayı açıklayan bir hata kodu döndürür.

Değiştirgeler

işlemci

xslt_create() tarafından oluşturulmuş bir XSLT işlemci özkaynağı.

Dönen Değerler

Hata kodu bir tamsayı olarak döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top