PHP 5.6.0 released

xslt_error

(PHP 4 >= 4.0.3)

xslt_errorBir hata dizgesi döndürür

Açıklama

string xslt_error ( resource $işlemci )

işlemci ile belirtilen XSLT işlemcide oluşan son hatayı açıklayan bir dizge döndürür.

Değiştirgeler

işlemci

xslt_create() tarafından oluşturulmuş bir XSLT işlemci özkaynağı.

Dönen Değerler

Hata iletisi bir dizge olarak döner.

Örnekler

Örnek 1 - Hataların xslt_error() ve xslt_errno() işlevleriyle ele alınması

<?php

$xh 
xslt_create();
$result xslt_process($xh'dog.xml''pets.xsl');
if (!
$result) {
    die(
sprintf("XSL dönüşümü yapılamadı. Hata [%d]: %s",
                
xslt_errno($xh), xslt_error($xh)));
}

echo 
$result;

xslt_free($xh);
?>

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
mikes at ayeltd dot biz
10 years ago
There may be cases where a null $result is legitimate, in this case add a test for non-zero xlst_errno:

<?php

$xh
= xslt_create();
$result = xslt_process($xh, 'dog.xml', 'pets.xsl');
if (!
$result && xslt_errno($xh) > 0) {
   die(
sprintf("Cannot process XSLT document [%d]: %s",
              
xslt_errno($xh), xslt_error($xh)));
}

echo
$result;

xslt_free($xh);
?>
To Top